preloader
Başa Dön

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Misyonumuz, dünyanın ve insanoğlunun geleceği için hazırlanmıştır.

Bu misyona ulaşmak için, kurucumuzun değerlerini taşıyan ‘’Sürdürülebilir Gelecek’’ ilkelerinden yola çıkılarak daha bereketli bir geleceği hedeflemekteyiz.

Marka Sloganımız

A Sustainable Future / Sürdürülebilir Gelecek

Marka sloganımız, asırlık şirketimizin kuruluşunda taşıdığı ruhu doğrular niteliktedir. 2016 yılında marka sloganı olarak sunulan bu ruh, bizi sosyal gelişime katkıda bulunurken modern toplumun çeşitli sorunları ve ihtiyaçlarına daha etkin yanıtlar vermeye yönlendirmektedir.

Yanmar’ın Gelecek Vizyonu

Enerji tasarrufu sağlayan bir toplum

Enerjiye daha fazla erişim. Her an atıksız, güvenli ve uygun maliyetli ısı, iş ve enerji.

Çeşitli enerji kaynaklarından en elverişli şekilde yararlanabilecek, son derece verimli ve uygun maliyetli motor teknolojileri ve sistemleri geliştirerek, çevre üzerindeki yükü azaltıyoruz ve toplumu herkes için daha kabul edilebilir hale getiriyoruz.

İnsanların huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir toplum.

Ağır çalışma koşullarının hafifletilmesi. İnsanların güvenli ve tatmin edici bir işte çalışarak hayatlarını güvenli bir şekilde kazanmaları ve doğa ile uyum içinde kazançlı bir yaşam sürmeleri.

İş yükünü azaltmak ve üretkenliği artırmak için otomasyon ve otonomi kullanıyoruz, makineleri ve araçları kullanmayı daha güvenli ve daha kolay hale getirmek için teknik çözümler buluyoruz ve daha iyi çalışma ortamları oluşturmak için altyapıyı ve şehir planlamasını destekliyoruz.

Güvenli ve bereketli gıdaya erişebilen bir toplum

Her an, her yerde lezzetli ve besin değeri yüksek gıda. Herkes için daha sağlıklı yaşam.

Ekim, hasat ile toprağı hazırlamadan ve bunların ötesine geçen uygulamalardan sofraya kadar tüm süreç boyunca, gıda değer zinciri için tam destek sunuyoruz. İnsanların lezzet hediyesinin keyfini çıkarmaya devam edebildiği bir toplum oluşturma konusunda azimliyiz.

Heyecanlandırıcı bir yaşam ve doyurucu deneyimler sunan bir toplum.

İşten ve eğlenceden en iyi şekilde faydalanın. Herkes için daha kaliteli bir yaşam.

Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde kullanım kolaylığı ve yaratıcılığı aramakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesilleri eğiten ve kültürel gelişimi teşvik eden ürünleri ve faaliyetleri destekliyoruz. Günlük yaşamda hem işi ve eğlenceyi daha tatmin edici hale getirmeyi amaçlıyoruz.